Privatlivspolitik

Vi respekterer dit privatliv og din ret til at kontrollere dine persondata. Vores principielle retningslinjer er ganske enkle. Vi gør det helt tydeligt, hvilke data vil indsamler, og hvorfor vi gør det. Vi gør alt i vores magt for at beskytte dine persondata. Vi sælger ikke – og vil aldrig sælge – dine persondata til tredjeparter.
Vores overordnede formål med at indsamle dine persondata er at forbedre vores service.
Privatlivspolitikken, (“Politikken”), forklarer hvilke persondata, vi indhenter fra dig – enten direkte eller indirekte – og om, hvordan vi bruger disse oplysninger. Persondata er enhver form for oplysninger, der kan bruges til at identificere dig eller som kan tilknyttes dig. Politikken dækker også de valg, du kan foretage mht. de persondata, vi indsamler, og hvordan du kan kontrollere disse beslutninger.
Vi indsamler de oplysninger, som du frivilligt giver til os, såsom dit navn, dit telefonnummer og din e-mailadresse, f.eks. når du gerne vil vide mere om vores service, eller når du kontakter vores kundeservice med en anmodning om at modtage support mht. din service. Vi bruger denne information til at dele nyheder om arrangementer og produkter, der tilbydes af Finans Lån. Desuden hjælper IP-adresser os med bedre at forstå geografiske oplysninger om dem, der besøger vores hjemmeside, så vi kan forbedre hjemmesiden for alle besøgende. Det er i vores legitime interesse at behandle dine persondata til disse formål.
Vi bruger din e-mailadresse til at sende Finans Lån-relaterede meddelelser, såsom reklame og salgsfremmende meddelelser, software-opdateringer, information om tjenesten/servicen og til at dele spændende nyheder om Finans Lån-tjenester med dig. Det er i vores legitime interesse at behandle dine persondata til disse formål.
Vi indsamler automatisk oplysninger om dig, såsom Funktionsdata og Yderligere brugsdata om, hvordan du bruger vores service eller information, som er indhentet gennem vores brug af cookies og lignende teknologier, når du bruger, logger ind eller interagerer med os via vores hjemmeside eller app. Vi kan f.eks. indsamle oplysninger om den type af enhed, du bruger, til at logge ind på vores hjemmeside, operativsystemet og versionen, din IP-adresse, din generelle geografiske placering, som er oplyst af din IP-adresse, hvilken browser, du bruger, de websider, som du besøger på vores websider, og om og hvordan, du interagerer med indholdet, der er tilgængeligt på vores websider.

Funktionsdata:

Disse oplysninger er absolut nødvendige for, at din Finans Lån-service kan udføre dets grundlæggende funktioner korrekt og sikkert, og du vil ikke kunne fravælge denne dataindsamling, deling og/eller behandling af disse persondata, hvis du fortsat gerne vil bruge dine Finans Lån-services.
Vi indsamler: Registreringsdata. Disse oplysninger omfatter din e-mailadresse, din placering, dine sprogpræferencer, IP-adresse og logindata.
Hvorfor vi indsamler funktionsdata: Vi indsamler disse oplysninger for at sikre, at dine Finans Lån-services fungerer korrekt, for at give dig en optimal kundeservice og for at respektere dine præferencer, hvilket er nødvendigt for gennemførslen af kontrakten, som vi har indgået med dig. Vi indsamler også disse oplysninger for at guide forbedringen af vores Finans Lån-services og beslutninger mht. vores kundeservice, hvilket er i vores legitime interesse.

Finans Lån bruger de indsamlede oplysninger til følgende formål:

Kundesupport
Serviceforbedring
Sikkerhed, sikring og konfliktløsning
Forretningsmæssige aktiviteter
Kommunikation, markedsføring og annoncering
Levering af vores serviceoplevelse
Vi bruger oplysninger til at levere, betjene, understøtte og forbedre de Finans Lån-serviceydelser, som vi tilbyder, for at sikre, at vores kunder kan benytte vores service så ubesværet som muligt. Det er nødvendigt at bruge dine persondata til dette formål for at gennemføre aftalen, vi har indgået med dig.
Serviceforbedring

Vi bruger konstant oplysninger til forskningsformål og til at forbedre vores Finans Lån-services og servicetjenester, herunder vedligeholdelse og forbedring af ydeevnen af vores Finans Lån-servicetjenester, udvikling og tilføjelse af nye funktioner eller egenskaber, såsom at bruge fejlrapporter til at forbedre sikkerhedsfunktioner, bruge søgning og klik for at forbedre relevansen af søgeresultaterne, og anvendelsen af brugsdata for at beslutte, hvilke af de nye funktioner, der skal have førsteprioritet. Det er nødvendigt at bruge dine persondata til dette formål i vores legitime interesse.

Sikkerhed, sikring og konfliktløsning

Vi bruger oplysninger til at beskytte vores Finans Lån-services og vores kunders sikkerhed, til at opdage og forebygge svindel, til konfliktløsning og til at håndhæve vores aftaler. Det er nødvendigt at bruge dine persondata til dette formål i vores legitime interesse.
Forretningsmæssige aktiviteter
Vi bruger data til at udvikle aggregatanalyser og business intelligence, der gør det muligt for os at operere, beskytte, træffe velbegrundede beslutninger og udfærdige rapporter om vores virksomheds resultater. Det er nødvendigt at bruge dine persondata til dette formål i vores legitime interesse.

Kommunikation, markedsføring og annoncering

Vi bruger de indsamlede oplysninger til at levere og gøre vores kommunikation med dig mere personlig. F.eks. kan vi kontakte dig via e-mail eller gennem andre former for e-kommunikation, for at informere dig om nye Finans Lån-servicetjenester.
For at give dig en bedre forståelse af de persondata, som vi indsamler og bruger ved forskellige lejligheder, kan du interagere med Finans Lån. Du bedes venligst læse nedenstående afsnit.

Hvordan vi kan dele persondata

Finans Lån sælger ikke og vil ikke sælge nogen form for personlige oplysninger om vores kunder. Vi offentliggør kun dine persondata, i overensstemmelse med denne Privatlivspolitik. Vi kan dele oplysninger med følgende typer af tredjeparter.
Tredjepartsleverandører

Finans Lån bruger en række forskellige tredjepartsleverandører til at udføre serviceydelser, såsom webadministration og hosting, kreditkortbehandling og e-mailkommunikation. Det er i vores legitime interesse at dele oplysninger med disse tredjeparter til disse formål. For spørgsmål om tredjepartsleverandører, bedes du venligst sende en e-mail til info@Finans-Laan.dk 

Tvungne oplysninger

Når det er vedtaget ved lov, og strengt nødvendigt for udførelsen af funktionen af serviceydelserne, eller for at beskytte vores rettigheder, eller de rettigheder, der tilkommer vores tilknyttede selskaber eller vores brugere, udleverer vi dine persondata til de retshåndhævende myndigheder, undersøgelsesorganisationer, vores tilknyttede selskaber eller til brug i retssager.

Salg eller fusion

Vi kan dele dine persondata i forbindelse med en fusion, køb eller salg af alle eller af en del af vores aktiver. Du vil naturligvis modtage en meddelelse derom pr. e-mail og/eller med en meddelelse offentliggjort på vores webside, hvor du vil modtage oplysning om dine rettigheder.

Deling og offentliggørelse af indsamlede oplysninger

Vi deler oplysninger i en samlet form og/eller på en sådan måde, at modtageren af disse data, f.eks. en tredjepart, der bruger dem til en brancheanalyse, ikke er i stand til at kunne identificere dig.

Bemærk venligst, at vores Finans Lån-services indeholder links til produkter eller applikationer fra tredjeparter, hvis privatlivspolitik kan være anderledes end Finans Lån’ Privatlivspolitik. Hvis du afgiver personlige oplysninger til nogle af disse tredjeparter eller deres produkter, vil dine persondata være omfattet af disse tredjeparters privatlivspolitik, og vi opfordrer dig til at gennemlæse disse privatlivspolitikker omhyggeligt.
Nå du deler dine persondata med tredjeparter, kan dine persondata blive overført til lande, hvor lovgivningen om databeskyttelse af dine personlige oplysninger kan være mindre omfattende end den er i dit eget land. Vi er meget omhyggelige med at beskytte dine persondata og har iværksat passende mekanismer for at beskytte dem, når de bliver overført til udlandet. Vi overdrager dine persondata i overensstemmelse med den gældende lovgivning om beskyttelse af persondata, og vi iværksætter passende foranstaltninger, for at sikre os, at dine persondata opbevares sikkert af enhver tredjepart, som vil få adgang til dine personlige oplysninger, (f.eks. ved at anvende de standardklausuler, der er godkendt af EU-Kommissionen). Hvis du har spørgsmål eller gerne vil vide mere om den internationale overdragelse af dine personlige oplysninger, eller om de sikkerhedsforanstaltninger, der iværksættes, er du velkommen til at sende en e-mail til os på info@Finans-Laan.dk

Retsgrundlaget for brug af persondata

Retsgrundlaget for brug af dine personlige oplysninger er baseret på forskellige grunde, som beskrevet nedenfor:

Legitime interesser

Vi kan bruge dine personlige oplysninger i vores legitime interesse. For eksempel, bygger vi på vores legitime interesse i at analysere og forbedre vores Finans Lån-servicetjenester og indholdet af vores webside, og at sende oplysninger til dig om Finans Lån-servicetjenester. Vi kan også bruge dine persondata til administrative, afsløring af svindel eller andre lovlige formål.

Sikkerhed

Finans Lån tager beskyttelsen og sikkerheden af dine personlige oplysninger yderst seriøst. Selvom vi gør en betydelig indsats for at beskytte dine persondata, som vi har indsamlet, findes der ikke noget sikkerhedssystem, der er uigennemtrængeligt.
Vi anvender en række af tekniske og organiseringsmæssige foranstaltninger og industristandarder for at beskytte dine persondata og hjælpe med til at beskytte dine personoplysninger imod tab, tyveri, misbrug og uautoriseret adgang, videregivelse, ændring og ødelæggelse. F.eks. gemmer vi de personlige oplysninger, som du oplyser, på computersystemer med begrænset adgang og i kontrollerede omgivelser. Derudover sikrer vi os, at vores tredjeparts datacenterleverandører iværksætter passende og tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger. Desuden er dine persondata beskyttet med kryptering, som f.eks. Transport Layer Security (TLS), under deres forsendelse via internettet.

Tilbageholdelse

Finans Lån beholder dine personlige oplysninger, så længe vi anser det for nødvendigt, for at gøre det muligt for dig at bruge hjemmesiden og din Finans Lån-service, og for at levere serviceydelser til dig, for at overholde de gældende love, (herunder dem, der vedrører tilbageholdelse af dokumenter), for at løse tvister mellem parter og ellers som nødvendigt for at give os mulighed for at drive vores forretning. Alle former for personlige oplysninger, som vi indsamler, vil være omfattet af denne Privatlivspolitik og af vores interne retningslinjer for retention. Hvis du har spørgsmål om en bestemt tilbageholdelsesperiode for visse persondata, vi behandler om dig, bedes du venligst sende en e-mail til os på info@Finans-Laan.dk

Dine rettigheder

Vi vil gerne have, at du har kontrollen over, hvordan vi bruger dine persondata. Med forbehold for den lokalt gældende lovgivning, kan du gøre dette på følgende måder:
Du kan anmode om en kopi af dine persondata, som vi er i besiddelse af.
Du kan oplyse os om enhver form for ændringer i dine persondata, eller om, at du gerne vil have, at vi foretager en rettelse i nogle af de persondata, som vi opbevarer om dig.
I visse situationer kan du anmode om at slette, blokere eller begrænse de persondata, vi opbevarer om dig eller fremsætte indsigelse mod bestemte måder, som vi bruger dine persondata på, og i visse situationer kan du ligeledes anmode om at sende de persondata, som du har givet til os, til en tredjepart.
Når vi bruger dine persondata med dit forudgående samtykke, kan du tilbagetrække dit samtykke når som helst. Derudover, når vi behandler dine persondata baseret på vores legitime interesse eller i offentlighedens interesse, har du ret til at fremsætte indsigelse imod denne brug af dine personlige oplysninger, når som helst.
Vi stoler på, at de persondata, som du har givet os er fuldstændige, nøjagtige og opdaterede. Du bedes venligst meddele os enhver form for ændringer eller om en hvilken som helst unøjagtighed i dine persondata ved at rette henvendelse til os.
Vi forpligter os til at samarbejde med dig for at finde frem til en rimelig løsning på en klage eller en bekymring, som du måtte have mht. brugen af dine personlige oplysninger. Hvis du alligevel er af den opfattelse, at vi ikke har behandlet din klage eller din henvendelse korrekt, kan du have ret til at indgive en anmeldelse til den myndighed, der er kompetent mht. beskyttelse af persondata i dit land, (hvis dit land har en sådan myndighed), eller til en tilsynsførende myndighed.

Dine valgmuligheder

Vi svarer på din henvendelse om adgang til eller sletning af dine persondata snarest muligt, men i alle tilfælde indenfor 30 dage.
Dine præferencer vedrørende kommunikation, markedsføring og annoncering
Hvis du ikke længere ønsker at modtage direkte tilbud fra Finans Lån pr. e-mail, kan du afmelde vores meddelelser ved at følge de instruktioner, som du kan se i hver enkelt e-mail, som sendes til dig gennem fanen “Afmeld”.
Vi respekterer dit valg, og vi vil ikke længere sende e-mails med reklame til dig, når du har afmeldt dig eller ændret dine kommunikationsindstillinger.
Bemærk venligst, at uanset dine kommunikationsindstillinger, vil vi fortsætte med at kommunikere med dig angående vilkår og betingelser, opdateringer i Privatlivspolitikken og af software til Finans Lån-services, rutine meddelelser fra Finans Lån-kundeservice, afbrydelser i servicetjenesten, databrud eller anden relevant information om et produkt, som du ejer, såsom ophør af support eller sikkerhedsproblemer.
Hvordan vi bruger cookies og andre lignende teknologier

Vi anvender cookies og lignende teknologier, såsom pixels, tags, web-beacons og andre identifikatorer for at hjælpe os med at personliggøre vores webside for dig, huske dine præferencer, forstå hvordan brugere anvender vores webside eller appen, og være med til at tilpasse vores markedsføringstilbud.

Cookies

En cookie er en lille datafil, der indeholder en række kendetegn, som sendes til din computer, når du besøger et websted. Når du besøger det samme websted igen, tillader cookien, at webstedet genkender din browser. Hvor lang tid en cookie bliver på din computer eller på din mobilenhed, afhænger af, om det er en “vedvarende cookie” eller en “sessionscookie”. Finans Lån bruger begge typer af cookies. Sessionscookies bliver kun i din enhed, indtil du stopper med din internet-browsing. Vedvarende cookies forbliver i din computer eller i din mobilenhed, indtil de udløber eller slettes. Vi bruger følgende typer cookies på vores webside.
Strengt nødvendige cookies. Disse cookies er afgørende for, at du kan surfe rundt på vores webside og bruge dennes funktioner. Uden disse cookies kan der ikke leveres servicetjenester, såsom indkøbskurve, når du shopper.


Præstations-cookies.

Disse cookies indhenter oplysninger om, hvordan du bruger vores websider. Disse data kan bruges til at forbedre og optimere vores webside og gøre den mere brugervenlig for dig.


Funktions-cookies.

Disse cookies giver vores websider mulighed for at huske de valg, som du har foretaget under din søgning på nettet. Vi kan gemme din geografiske placering i en cookie for at sikre os, at vi viser dig de websider, der er relevante for dit område.
Tredjeparts-cookies. Tredjeparts-cookies er cookies, der anbringes af websider og/eller af parter, der ikke er Finans Lån. Disse cookies kan bruges på vores webside til at forbedre vores servicetjenester, eller for at hjælpe os med at levere en mere relevant annoncering. Disse cookies er underlagt de respektive privatlivspolitikker, som disse eksterne servicetjenester har, f.eks. Facebooks Privatlivspolitik.

Analyse-cookies.

Vi anvender analytiske cookies, såsom dem, der tilbydes af Google Analytics, for at hjælpe os med at forstå ting som, hvor længe en besøgende er på vores websider, hvilke sider de finder mest nyttige, og hvordan de er kommet til Finans-laan.dk For at få mere at vide om Google Analytics og dine oplysninger kan du besøge denne Google webside Pixels
Ud over cookies bruger vi af og til små grafiske billeder, kendt som “pixels” (også kendt som web-beacons, clear GIFs, eller pixel-tags). Vi anvender pixels i vores e-mailkommunikation til dig, (hvis du har valgt at modtage en sådan kommunikation), for at hjælpe os med at forstå, om vores e-mailkommunikation er blevet set. Desuden bruger vi pixels fra tredjeparter, (såsom fra Google, Facebook og andre annoncerings-netværk), til at hjælpe os med at levere annoncer, der er relevante for dig.

Annoncering og moderne markedsføringsværtøjer

Finans Lån samarbejder med tredjeparts-annoncører, der bruger cookies og lignende teknologier for at levere en mere relevant annoncering om Finans Lån-servicetjenester på vores websider og på internettet. For at levere denne “interessebaserede annoncering” kan disse parter kombinere ikke-personlige data om dine onlineaktiviteter, som de har indsamlet gennem tiden, hvilket er med til at kunne tilpasse de reklamer, som vi leverer til dig. Eksempler herpå kan omfatte visning af en Finans Lån-annonce på en Facebook-side, på en side ejet af Google, såsom en side med søgeresultater eller YouTube, eller på en side i Googles annoncerings-netværk. Vi deler ikke dine personlige oplysninger som led i denne proces. Når det er nødvendigt indhenter vi dit samtykke til denne proces. Du kan fravælge at modtage tilpassede annoncer fra tredjeparts-annoncører og annonce-netværk, der er medlemmer af Network Advertising Initiative (NAI) eller som følger Digital Advertising Alliance’s Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising ved at besøge siderne med fravalg på NAI-websiderne og DAA-websider. Hvis du vælger at fravælge, kan det gøre de annoncer, du ser på internettet, mindre relevante for dig.
Hvis du har fravalgt at modtage meddelelser fra os pr. e-mail, vil vi ikke bruge din e-mail til interessebaseret annoncering.

Hvordan du kan kontakte os

Hvis du har spørgsmål om brugen af dine personlige oplysninger, er du velkommen til at sende en e-mail.

Medmindre andet er oplyst, er Finans Lån. dataansvarlig for persondata, som vi har indsamlet gennem servicetjenester, der er omfattet af denne Privatlivspolitik.
Finans Lån er vores databeskyttelsesrepræsentant for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og for Schweiz. Den ansvarlige for databeskyttelsen hos Finans Lån kan kontaktes på følgende adresse: Gothersgade 21,2 – 1123 Kobenhavn K eller via e-mail sendt til info@Finans-Laan.dk.

Ændringer i vores Privatlivspolitik

Finans Lån kan ændre eller opdatere herværende Privatlivspolitik, når det er nødvendigt for at afspejle kundernes feedback og ændringer i vores serviceydelser. Derfor bedes du venligst gennemlæse den med jævne mellemrum. Når vi opdaterer denne politik, vil vi forny “Senest opdateret” datoen, som du finder øverst i Privatlivspolitikken. Hvis der sker væsentlige ændringer i politikken eller i, hvordan Finans Lån bruger dine persondata, vil du modtage en besked om dette, enten ved at vi offentliggør nyheden om disse ændringer eller ved, at vi sender en besked direkte til dig. Vi anbefaler dig at gennemse denne Privatlivspolitik med jævne mellemrum for at finde ud af mere om, hvordan Finans Lån bruger og beskytter dine persondata.

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvor tit forventer I at opdatere jeres privatlivspolitik?

Vi opdaterer vores privatlivspolitik efter behov for at sikre, at vores politik overholder internationale forordninger, samt at de stemmer overens med vores service- og forretningspraksis.

Hvilke oplysninger indsamler Finans Lån om mig?

Finans Lån indsamler dit navn, telefonnummer, e-mailadresse, leveringsadresse, betalingsoplysninger, lokalitetsdata, IP-adresse, sociale identifikationer, data indsamlet via cookies eller lignende teknologier, funktionelle data, såsom registrerings- og systemoplysninger, samt yderligere brugsdata, som for eksempel ydeevne- og aktivitetsdata. 

Hvorfor har Finans Lån brug for mine oplysninger?

Finans Lån bruger de indsamlede oplysninger til at give dig den bedst mulige oplevelse med de tjenester, vi tilbyder. Vi bruger disse oplysninger til at gøre din oplevelse personlig. Vi bruger også de indsamlede data til at kommunikere med dig, f.eks. til at informere dig om din konto eller tjenester, sikkerhed og andre former for opdateringer.

Hvordan bliver mine oplysninger brugt?

Finans Lån bruger de indsamlede oplysninger til følgende formål:
Serviceforbedring
Kundesupport
Beskyttelse, sikkerhed og konfliktløsning
Analyse af servicetydelse
Kommunikation og marketing

Sælger Finans Lån information til tredjeparter?

Nej. Det har vi aldrig gjort. Og det kommer vi aldrig til.

Kan jeg fravælge at dele mine oplysninger med Finans lån?

Ja, du kan vælge ikke at dele visse typer personlige oplysninger til Finans Lån. For eksempel yderligere databrug, som ydeevne- og aktivitetsdata. Visse kategorier af de oplysninger, vi indsamler, er dog nødvendige for, at dit Finans Lån-system kan udføre dets grundlæggende funktioner korrekt. Det er de data, vi kalder funktionelle data, og du vil ikke kunne fravælge denne dataindsamling.

Hvordan sletter jeg mine personlige oplysninger fra Finans Lån, og hvad vil det betyde?

Du kan altid sende os en e-mail på info@Finans-Laan.dk eller kontakte vores kundeserviceteam for at anmode om, at dine oplysninger slettes.

Hvor længe opbevarer Finans Lån mine oplysninger?

Finans Lån tilbageholder personlige oplysninger så længe, som det er nødvendigt, for at levere tjenester eller for at opfylde andre vigtige formål, så som at overholde vores juridiske forpligtelser, løse stridigheder og for at håndhæve vores indgåede aftaler. Eftersom disse behov kan variere for forskellige datatyper i forbindelse med forskellige produkter eller tjenester, kan de faktiske opbevaringsperioder variere betydeligt.

Hvordan opbevares og sikres oplysningerne på Finans Lån’ servere?

Finans Lån er forpligtet til at beskytte sikkerheden af dine personlige oplysninger. Vi bruger en lang række sikkerhedsteknologier og -processer for at hjælpe med at beskytte dine personlige oplysninger mod ikke-autoriseret adgang, brug eller offentliggørelse. F.eks. gemmer vi de personlige oplysninger, som du oplyser, på computersystemer med begrænset adgang og i kontrollerede anlæg. Alle oplysninger, vi sender via internettet, er beskyttet med kryptering.

Anvender Finans Lån cookies eller pixels til at indsamle oplysninger?

Ja, vi bruger cookies og lignende teknologier som pixels, tags og web-beacons, når du besøger vores hjemmeside. Når du besøger vores hjemmeside accepterer du brugen af cookies og lignende teknologier til de formål, der er beskrevet i vores Privatlivspolitik. Dette hjælper os med at give dig den bedst mulige oplevelse og sørger for, at visse dele af vores website kan fungere korrekt. Du kan altid justere indstillingerne i din browser eller enhed, så de ikke accepterer cookies og lignende teknologier, hvis dette bekymrer dig.
Anvender Finans Lån interessebaseret annoncering?
Ja. Vi arbejder med tredjeparts-annoncører, der bruger cookies og lignende teknologier for at levere mere relevant annoncering om Finans Lån på vores webside og på internettet. For at levere denne interessebaserede annoncering kan annoncørerne kombinere ikke-personlige data erfaret om dine onlineaktiviteter over tid, for at skræddersy de annoncer, du får vist, til dig. Vi deler ikke dine personlige oplysninger for at gøre dette.

Hvilke sikkerhedsforanstaltninger er på plads med hensyn til børn, der har adgang til Finans Lån-services?

Finans Lån er ikke henvendt til børn og har ikke til hensigt at tiltrække børns opmærksomhed. Finans Lån beder ikke bevidst om personlige oplysninger fra børn og sender heller ikke anmodninger til dem om personlige oplysninger. Selvom besøgende i alle aldre kan navigere på vores hjemmeside, indsamler vi ikke med vilje personlige oplysninger fra personer, der er under 18 år. Hvis en forælder eller en værge har modtaget en meddelelse om, eller på anden måde har erfaret, at et barn under 18 år er blevet fejlagtigt registreret på dette websted med falske oplysninger, annullerer vi barnets ansøgning og sletter barnets personlige oplysninger i vores system.

Hvordan kan jeg kontakte Finans Lån, hvis jeg har spørgsmål om Finans Lån’ Privatlivspolitik?

Hvis du har spørgsmål om brugen af dine personlige oplysninger, er du velkommen til at sende en e-mail til os via info@Finans-Laan.dk

Annoncering

Finans Lån indsamler samtykke i hver enkelte ansøgning til, at markedsføre finansielle muligheder fra Finans Lån, SkyFinans og disses samarbejdspartnere. Finans Lån og SkyFinans må rette henvendelse til alle ansøgere via e–mail og sms som oplyst i låneansøgningen. Tilbagekaldelse af samtykket kan ske via, at indsende en e-mail til info@Finans-Laan.dk. Af samarbejdspartnere kan der især forekomme tilbud/muligheder fra disse steder:


Finansielle steder:
Zaplo
LEASY
TurboLån
MomentLån
Minifinans
Fokuslån
Bonuslån
NordCredit
Kassekreditten
Ferratum
Simbo
Kronelån
Aurora
Folkelånet
Lånlet
Lendme
M.fl.